Obec Stvolová

Obec Stvolová se rozprostírá na severním okraji okresu Blansko, z části tvoří hranici se sousedním okresem Svitavy Pardubického kraje. Jihovýchodní část katastrálního území obce je tvořena nivou řeky Svitavy a přiléhajícími mírnými svahy, ostatní část zájmového území náleží ke Svitavské pahorkatině.
Je vzdálena 6 km od města Letovice a 30 km od okresního města Blanska.

Skládá se ze tří katastrálních území Stvolová, Vlkov u Letovic a Skřib. Osady Vlkov u Letovic a Skřib patří ke Stvolové od roku 1880 a tvoří společně obec politickou.

Rozloha obce je 375ha.
Počet trvale přihlášených obyvatel k 1.1.2024 je 170.

image