Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV obce Stvolová o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Odt

OZV obce Stvolová o místním poplatku ze psů 2024.odt                                                                                                                                                                          

OZV obce Stvolová o místním poplatku ze psů.doc

 

OZV obce Stvolová o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.docx

 

OZV obce Stvolova - o mistnim poplatku za obecni system odpadoveho hospodarstvi (1).docx

 

OZV obce Stvolová č. 1/2022, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.pdf 

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství[2].pdf

 

1.1.2024 

1.1.2024

1.1.2023 

 

1.1.2023

 

1.1.2023

 

6.6.2022

 

  1.1.2022

OZV obce Stvolova územní plán

 
   
   

OZV obce Stvolova o pohybu psů na veřejných prostranstvích č. 1 2012